Trà và nước máy

Trà và nước máy

Hầu hết các nhà sản xuất trà mà tôi đã nói chuyện thường sử dụng nước có sẵn tại địa phương. Nước suối, nước giếng, nước máy, nước mưa, chúng đều...

Read more

Trà đắng Trà thơm

Trà đắng Trà thơm

Một triết lý đầy tính nhân văn thông qua những ly trà đắng, để thấy rằng mọi sự được mất ở đời thật mong manh và những điều kỳ diệu chỉ đến với...

Read more

Gọi ngay