We are Really Good!

Welcome!

Smoothies are a type of cold drink made from a liquid (either milk, fruit juice, or water), crushed ice or ice cubes, different fruits (such as banana, strawberries, or pineapple). Sometimes other foods are added to smoothies, such as yogurt, honey, maple syrup or ice cream. Smoothies are blended with an electric blender until the fruit and ice is puréed (made smooth).

more about us

What Makes Us Different

We Are Really Good

Organic

Quy trình trồng và chế biến trà Ô Long hoàn toàn tự nhiên với phân bón vi sinh và không sử dụng bất cứ loại phụ gia thực phẩm trong chế biến

More

Healthy

Kết hợp với các nhà khoa học viện Nghiên Cứu Hạt Nhân để đảm bảo tuyệt đối các chỉ tiêu an toàn, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe người sử dụng

More

Innovation

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu sáng tạo sản phẩm trà mới để đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của người thưởng trà

More

Only Natural Ingredients

We Use Best Quality Products for Our Smoothies

shop now

Most Popular in Menu

What’s New?

SunnyJar App Rewards!

Our App Lets You Pay with the Phone and Earn
Rewards Along the Way

download the app

Recent Articles

Read Some Useful Facts

Gọi ngay

viVietnamese